خانه / لیست برندگان مسابقه معراج

لیست برندگان مسابقه معراج

به نام خدا

لیست برگزیدگان مسابقه کتابخوانی معراج

روز سوم (۳۰/۱۱/۹۷):

 • آقای مرتضی خاتمی نژاد           استان: خراسان جنوبی
 • خانم گلثوم امیرآبادی زاده          استان: خراسان جنوبی

روز دوم (۲۹/۱۱/۹۷):

 • خانم فاطمه حسنا دهقانی        استان: خراسان جنوبی
 • آقای ابراهیم دهقانی                استان: خراسان جنوبی

روز اول (۲۸/۱۱/۹۷):

 • آقای هادی لطفی        استان: خراسان جنوبی
 • آقای علی خسروی       استان: خراسان جنوبی

روز ششم (۹۷/۱۲/۰۳):

 • آقای علیرضا دهقانی                استان: خراسان جنوبی
 • خانم فاطمه مزگی نژاد             استان: خراسان جنوبی

روز پنجم (۹۷/۱۲/۰۲):

 • آقای محمدرضا خوانچه زر           استان: خراسان رضوی
 • خانم گلدسته گردمردی             استان: خراسان رضوی

روز چهارم (۰۱/۱۲/۹۷):

 • آقای غلامحسین زمانی       استان: خراسان جنوبی
 • آقای حسین لطفی             استان: خراسان جنوبی

روز نهم (۹۷/۱۲/۰۶):

 • خانم کبری سحرخیز                استان: خراسان جنوبی
 • خانم عطیه عطایی                  استان: خراسان جنوبی

روز هشتم (۹۷/۱۲/۰۵):

 • آقای حسین دهقانی         استان: خراسان جنوبی
 • آقای علی محمد عطایی    استان: خراسان جنوبی

روز هفتم (۹۷/۱۲/۰۴):

 • آقای علی خسروی         استان: خراسان جنوبی
 • خانم کوثر خاتمی نژاد      استان: خراسان جنوبی

روز دوازدهم (۹۷/۱۲/۰۹):

 • آقای مرتضی خاتمی نژاد      استان: خراسان جنوبی
 • خانم فاطمه خوانچه زر         استان: خراسان جنوبی

روز یازدهم (۹۷/۱۲/۰۸):

 • آقای هادی کیانی                 استان: خراسان جنوبی
 • خانم ام کلثوم مزگی نژاد         استان: خراسان جنوبی

روز دهم (۹۷/۱۲/۰۷):

 • آقای مهدی مزگی نژاد              استان: خراسان جنوبی
 • خانم فاطمه زهرا مزگی نژاد       استان: خراسان جنوبی

روز پانزدهم (۹۷/۱۲/۱۲):

 • آقای مهدی مزگی نژاد            استان: خراسان جنوبی
 • آقای ابوالفضل خاتمی نژاد       استان: خراسان جنوبی

روز چهاردهم (۹۷/۱۲/۱۱):

 • آقای ابوالفضل خسروی طناک           استان: خراسان جنوبی
 • آقای محمد صدرا زمانی                   استان: خراسان جنوبی

روز سیزدهم (۹۷/۱۲/۱۰):

 • آقای جعفر مزگی نژاد          استان: خراسان جنوبی
 • خانم گلثوم امیرآبادی زاده     استان: خراسان جنوبی

روز هجدهم (۹۷/۱۲/۱۵):

 • آقای علی نخعی پور                 استان: خراسان جنوبی
 • آقای حج حسین خوانچه زر         استان: خراسان رضوی

روز هفدهم (۹۷/۱۲/۱۴):

 • آقای احسان مهدوی نیا                 استان: خراسان جنوبی
 • خانم گلدسته گردمردی                 استان: خراسان رضوی

روز شانزدهم (۹۷/۱۲/۱۳):

 • آقای محمد خاتمی نژاد                 استان: خراسان جنوبی
 • خانم عطیه عطایی طناک سفلی     استان: خراسان جنوبی

روز بیستم (۹۷/۱۲/۱۷):

 • خانم سمیه نخعی         استان: خراسان جنوبی
 • خانم فاطمه مساح         استان: خراسان جنوبی

روز نوزدهم (۹۷/۱۲/۱۶):

 • آقای حسین دهقانی     استان: خراسان جنوبی
 • آقای هادی لطفی         استان: خراسان جنوبی